Заповніть поле пошуку
Введіть більше ніж 3 символи
Заповніть поле пошуку
Введіть більше ніж 3 символи
Безкоштовна консультація
Умови надання та використання персональних даних
 • Терміни

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональними даними особи є, зокрема, прізвище, ім'я та по-батькові, її дата та місце народження, вік, адреса, електронна адреса, відомості про освіту, сімейний стан, місце роботи, посаду, відомості про доходи, номери банківських рахунків та реквізити платіжних засобів (карт), інше.

Обробка персональних даних– будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

 • Особи, чиї персональні дані обробляються відповідно до цих Умов

Ці Умови застосовуються до персональних даних користувачів цього веб-сайту, тобто осіб, які реєструються на цьому веб-сайті або іншим чином надають свої персональні дані ТОВ "Панасонік Україна Лтд" (далі – Товариство) через використання цього веб-сайту.

 

 • Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних Товариством є:

 • реєстрація/авторизація осіб на веб-сайтах Товариства;
 • обробка замовлень особи та виконання таких замовлень та інших зобов'язань перед особою;
 • здійснення підприємницької діяльності щодо продажу товарів Panasonic, рекламування та просування товарів Panasonic, оцінки та аналізу ринків аналогічних товарів та просування і рекламування таких товарів, маркетингових досліджень, опитувань та інших аналогічних заходів;
 • аналіз купівельної спроможності, особливостей, формування персональних рекомендацій та пропозицій, інформування про рекламні акції, знижки, розпродажі, розсилання електронних повідомлень відповідно до сформульованих вище цілей (при цьому, у кожному електронному повідомленні буде міститися відповідне посилання для відмови від отримання електронних повідомлень );
 • забезпечення участі споживачів у бонусних програмах та програмах лояльності;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів;
 • встановлення та підтримання ділових стосунків з партнерами та контрагентами Товариства, виконання договірних (гарантійних) зобов'язань;
 • виконання соціальних проектів, благодійності та державно-приватного партнерства;
 • інше, на що буде отримано згоду особи.

У разі зміни визначеної вище мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Товариство буде повинно отримати згоду особи, як суб’єкта персональних даних, на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо іншого не передбачено законом.

Використання Товариством персональних даних осіб передбачає будь-які дії щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою особи, як суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

Строк використання та іншої обробки наданих персональних даних не обмежується, але не може здійснюватися після то, як особа відкличе свою згоду на обробку персональних даних.

 

 • Надання згоди

Особа, яка здійснює реєстрацію на цьому веб-сайт, або іншим чином надає свої персональні дані Товариству через використання цього веб-сайту, таким чином надає свою поінформовану згоду на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої у цих Умовах мети їх обробки.

Під час реєстрації на цьому веб-сайті чи під час надання своїх персональних даних на цьому веб-сайті особа має поставити відмітку у відповідній графі (полі). Веб-сайт не надає та не створює можливостей для обробки персональних даних особи до моменту проставлення такої відмітки.

Якщо особа поставила таку відмітку у відповідній графі (у полі), це означає, що ця особа цим надала свою поінформовану згоду на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої у цих Умовах мети їх обробки.

Цей веб-сайт передбачає отримання щонайменше таких персональних даних:

 • -e-mail (електронної адреси)
 • -прізвище, ім'я та по-батькові
 • -номер телефона.

Окремі форми взаємодії (співпраці) Товариства та певних категорій осіб вимагатимуть надання інших персональних даних, зокрема, місця роботи, посади, адрес та іншого.

Товариство не несе відповідальності за надання особами персональних даних третіх осіб, які не надавали згоди на обробку своїх персональних даних. Якщо будь-яка особа надає персональні дані іншої особи, то відповідальність за це нестиме виключно особа, яка надала чужі персональні дані. Товариство вважає, що якщо особа надає персональні дані третьої особи, така особа має відповідний належний дозвіл такої третьої особи на надання її персональних даних.

 

 • Зберігання персональних даних

Товариство зберігатиме та оброблятиме персональні дані у захищених умовах, які забезпечуватимуть неможливість несанкціонованого доступу до таких даних, їх поширення та недозволену обробку чи використання.

Товариство має право передавати персональні дані третім особам виключно за умови, що такі персональні дані будуть зберігатися та оброблятися відповідно до цих Умов та виключно з метою, яка визначена цими Умовами. Також Товариство залишатиметься відповідальним перед особами, чиї персональні дані передані третім особам, за дотримання всіх вимог законодавства щодо захисту персональних даних та вимог цих Умов, в тому числі, Товариство гарантуватиме виконання прав осіб, як суб'єктів персональних даних включно з вимогою про їх знищення у випадках, встановлених законом.

Якщо персональні дані Товариство передаватиме для обробки закордон, Товариство повинно попередньо пересвідчитися, що персональні дані передаються виключно до держав, які є учасниками Європейського економічного простору, або до держав, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

Доступ до персональних даних третій особі Товариством не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства про захист персональних даних або неспроможна їх забезпечити.

Разом з тим, особи, які надають згоду на обробку своїх персональних даних, наданням такої згоди також визнають, що не є повністю та гарантовано виключеними випадки несанкціонованого доступу до персональних даних та їх незаконної обробки через зловмисні, злочинні дії, технічні несправності комп'ютерного та мережевого обладнання.

Якщо під час реєстрації особи на цьому веб-сайті особою буде визначений пароль (буде згенерований пароль випадковим чином) для доступу до певних функцій цього веб-сайту, Товариство вчинить всі належні та необхідні дії для збереження такого паролю у таємниці та запобігання його поширенню чи надання до нього доступу третім особам. Разом з тим, особа самостійно несе відповідальність за розголошення свого паролю та повинна належним чином його зберігати у таємниці. Пароль для доступу має бути унікальним та застосовуватися лише для доступу до цього веб-сайту.

Товариство гарантує, що надання персональних даних органам державної влади буде здійснено виключно за відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили.

 

 • Права осіб

Особи, які надали свої персональні дані Товариству через цей веб-сайт, мають наступні права:

 • -знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • -отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • -на доступ до своїх персональних даних;
 • -отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • -пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • -пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • -на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • -звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • -застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • -вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • -відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • -знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • -на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.